Wednesday, February 17, 2010

VOA مصاحبه راستین در

راستین در روز شنبه 20 فوریه برابر با اول اسفند ماه در تلویزیون صدای آمریکا مصاحبه ای با بهنود مکری خواهد داشت
این مصاحبه در رابطه با انتشار ساقی و آلبوم جدید راستین خواهد بود
موزیک ویدئوی ساقی هم در برنامه شباهنگ پخش می شودNo comments: